Politiepost


LocatieLarenseweg 277A
TypePolitiepost
Onderdeel van
Bouwperiode1916 - 1916
Opdrachtgever
ArchitectDudok, W.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
De voormalige politiepost met portaal, toilet, cel en wachtlokaal is gebouwd in 1916, naar een ontwerp van de toenmalige directeur gemeentewerken W.M. Dudok. Het betreft waarschijnlijk het eerste gerealiseerde, door Dudok ontworpen gebouw in de gemeente Hilversum. Het pandje is gebouwd in een voor het vroege werk van Dudok karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante bouwtrant. De houten politiepost stond oorspronkelijk aan de Kerkbrink en is in zijn geheel verplaats naar de huidige locatie, waar het de functie heeft van kapperszaak.

Omschrijving
Het gebouwtje staat met één bouwlaag onder een met pannen gedekt schilddak met geprofileerde gootlijsten en een met zink bedekte nok met hoekaccenten. De gevels zijn opgetrokken in hout van schuin liggende planken voor de onderbouw en staande planken daarboven. De vensters zijn recht gesloten en voorzien van afgeschuinde zesruits ramen, waarvan de middenstijlen zijn voorzien van eenvoudig snijwerk.
De lange oostgevel bevat een onder luifel staande deur. De luifel rust op consoles met snijwerk. De paneeldeur is voorzien van een smal deurlicht aan weerszijden van een gesneden middenstijl en staat tussen zich aan de bovenkant verjongende kozijnstijlen. Rechts van de entree staan twee vensters met afzaat.
De noordelijke kopgevel is voorzien van drie vensters, die door een smalle houten penant van elkaar worden gescheiden. De hoeken van deze gevel worden geaccentueerd door overhoeks aan de gevel bevestigde houten ''''.
De westelijke langsgevel is vergelijkbaar met de oostgevel, maar is hier niet voorzien van een deur.
De zuidelijke kopgevel bevat een hoog in de gevel staand venstertje en een kleine toegevoegd gevelopening ernaast.

Waardering
De voormalige politiepost is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De politiepost heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere functie die het oorspronkelijk had en als een bijzonder voorbeeld van een typologische ontwikkeling in de bouw van politiebureaus en politieposten.
De politiepost is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.

De politiepost is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.
Omdat de categorie houten politieposten in Nederland schaars is kan er ook worden gesproken van zeldzaamheidswaarde.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0938