Villa


Locatie's-Gravelandseweg 178
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1915
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing

Inleiding
Van de stichting van de omstreeks 1900 gebouwde villa zijn in het streekarchief geen gegevens voorhanden. In 1908 stond de villa hier reeds omdat er in dat jaar een aanbouw aan een bergplaats werd gerealiseerd. In 1915 is er een garage bij de villa gebouwd. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. De villa maakt deel uit van een reeks in de decennia rond de eeuwwisseling gebouwde villa's en landhuizen aan de 's Gravelandseweg, die een belangrijk ensemble vormen op de grens van de villaparken Diergaardepark en Nimrodpark.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met kruispannen gedekt, uitkragend zadeldak. De gevels zijn boven een trasraam opgetrokken in gepleisterde baksteen met boven de gevelopeningen doorgetrokken speklagen van schone baksteen. De onder ijzeren lateien staande gevelopeningen zijn op de verdieping voorzien van roedenverdeling en glas-in-lood in de bovenramen. De daken van de puntgevels worden bekroond door rondboogvormige makelaars. Het linker deel van de op de straat gerichte gevel is een risalerende puntgevel met een symmetrische indeling. Zowel de begane grond als de verdieping bevat twee vensters van vergelijkbaar formaat. De geveltop bevat twee kleinere vensters. Tegen de rechter gevelpartij staat een brede serre met afgeknot schilddak. Het platte dakdeel draagt een houten balustrade, die door middel van bewerkte hoekkolommen met korbelen is verbonden met een overstek in de vorm van een lessenaardak. Op het plat komen twee, onder boven-lichten met roedenverdeling staande deuren uit. In het dakschild hierboven staat een rechthoekige, houten dakkapel met lessenaardak. Links van de risaliet staat een hoekserre met afgesnoten hoek, bewerkte stijlen, een houten balustrade op het platte dakdeel en een lijst met bloktand.
De linker gevelpartij van de oostgevel is een risalerende puntgevel als die aan de voorzijde. Het rechter deel van de gevel bevat een nieuwe deur met boven- en zijlichten. Boven de entree staat een venster als de verdiepingsvensters in de puntgevels. Ook de dakkapel in het dakschild boven deze gevel is als die op het dakschild aan voorzijde. Tegen het rechter deel van de gevel staat een lage, platte uitbouw met uitkragende houten daklijst, waarop een houten balustrade staat. Op het plat komt een deur met boven- en zijlicht uit. De deur staat in de smalle zuidzijde van een risalend rechter volume met plat dak. Dit volume is in de oostgevel eveneens voorzien van twee vensters per bouwlaag. De iets uitkragende dakranden liggen op gesneden klampen.
De vanaf de straat beperkt zichtbare linker zijgevel bestaat onder meer uit een risalerende puntgevel, als die aan zuid- en oostzijde. Links van deze risaliet staat een lage aanbouw. Daarboven is nog een op korbelen rustend overstek te zien. Op het platte dakdeel van het overstek staat een houten balustrade.
De achtergevel is onder meer voorzien van een traplicht met kleurrijk glas-in-lood.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaparken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee de villa een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0235