School


LocatieMozartlaan 6
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1904 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1904, naar een ontwerp van J.W. Hanrath gebouwd schoolgebouw met de naam 'GODELINDESCHOOL'. De school is gebouwd in een voor de bouwtijd en het oeuvre van de architect karakteristieke, zakelijke Overgangsstijl, in opdracht van jonkvrouw Baronesse N.E. Mulert en mejuffrouw G.J. Thomassen. In 1919 is de school uitgebreid door architect E. Verschuyl en in 1928 volgde een twee uitbreiding naar ontwerp van J.W. Hanrath en diens zoon J.D. Hanrath. De nog steeds ten behoeve van het onderwijs in gebruik zijnde school is gesitueerd in het als villapark Kannesheuvelpark bekende deel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het schoolgebouw is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder uitkragende, met verbeterde Hollandse pannen gedekt mansardedak en schilddaken met zeeg. De symmetrische gevels zijn voorzien van een met rollagen afgedekt trasraam van klinkers, recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling ,uitgemetselde hoekaccenten en eveneens uitgemetselde velden onder de vensters.
De op de straat gerichte gevel heeft een onder een mansardedak staande risalerende middenpartij, die de oorspronkelijke breedte van het gebouw aangeeft. Op de begane grond is de gevel voorzien van twee erkers met schuine zijden en een geprofileerde kroonlijst. Tussen de erkers is een van natuursteen vervaardigde rondboognis geplaatst. Boven beide erkers staat een drietal vensters. Tussen de vensters is een gevelplaat aangebracht met de naam van de school en het stichtingsjaar. De terug staande gevelpartijen van de zijvleugels waren per bouwlaag beide voorzien van twee venster per bouwlaag. Deze zijn op de begane grond van de rechter vleugel vervangen door een grote detonerende gevelopening. In de dakschilden boven de voorgevel staan vijf dakkapellen met een terracotta schubbenbekleding voor de wangen en een gebogen fronton voor de gewelfde dakjes. De kap is op de drie voorste hoekkepers voorzien van gemetselde schoorstenen
De linker zijgevel heeft in het midden een risaliet met brede, om de hoek gaande vensterpartijen met houten hoekpenanten en een platte beëindiging in de vorm van een gesloten borstwering, waarop een dakkapel uitkomt met brede gevelopening met openslaande deuren met zijlichten of een zesdelige, samengestelde raampartij. De brede traveeën aan weerszijden van de risaliet bevatten per bouwlaag drie vensters gelijk aan die in de voorgevel. Boven deze traveeën staat in het dakschild een rechthoekige dakkapel met plat dak, geprofileerde daklijst en wangen die zijn bekleed met terracotta schubben.
De rechter zijgevel van de school was oorspronkelijk identiek aan de linker. Een lage, detonerende aanbouw heeft hier echter de oorspronkelijke symmetrie en de samenhang in de gevel danig verstoord.
Aan de achterzijde bevindt de entree zich in een laag ingangsportaal, dat staat tussen de gevels van de twee vleugels.

Waardering
De school is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De school heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van schoolgebouwen.
De school is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik en vanwege de aan de toenmalige wettelijke eisen voor scholen opgehangen structuur van het gebouw.
De school heeft ensemblewaarde als een bijzonder, maar qua vormgeving op de overige bebouwing aansluitend element in het villapark, vanwege de sterke stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing aanleg van het villapark Nimrodpark en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De school is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0408