Villa


Locatie's-Gravelandseweg 180
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1902 - 1902
Opdrachtgever
ArchitectGoot, van der, Kruisweg
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1902, in opdracht van H.L. Geveke gebouwde landhuis met de naam 'ZONNEHOEVE'. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van het architectenbureau De Groot en Kruisweg, in een voor de bouwtijd karakteristieke, landelijke bouwstijl. In 1910 werd het landhuis voorzien van een biljartkamer en in 1920 werd het verbouwd door architect C. De Groot. Het landhuis maakt deel uit van een reeks in de decennia rond de eeuwwisseling gebouwde villa's en landhuizen aan de 's Gravelandseweg, die een belangrijk ensemble vormen op de grens van de villaparken Diergaardepark en Nimrodpark.

Omschrijving
Het huis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in grotendeels gepleisterde baksteen met contrasterende accenten van schone baksteen voor de plinten (trasramen), cordonlijst, rollagen, strekken en segmentboogvormige ontlastingsbogen boven de gevelopeningen. De gevels zijn voornamelijk voorzien van recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling en met rollagen afgedekte plinten. Het, wat de grote vorm betreft, op een boerderij gelijkende pand heeft een en twee bouwlagen onder een met pannen gedekt, licht geknikt zadeldak.
De schuin op de weg gerichte zuid-oostelijke kopgevel is van het type puntgevel. De gevel wordt geleed door lijsten van schone baksteen en is voorzien van muurankers. Geheel links bevindt zich een onder een overstek staande veranda met een houten hoekkolom, waarom houten lateien liggen. De gevelvlakken aan de ruimte onder het overstek zijn voorzien van een tweedelig venster en een deur met boven- en zijlichten. Rechts van het overstek bevindt zich een deur onder een halfrond bovenlicht met radiale roedenverdeling. De boog is vanaf de geboorte doorgetrokken in de cordonlijst. Op de verdieping staan twee brede, met luiken behangen vensters. Daartussen in een klein liggend venster met roedenverdeling. De vensters staan onder een doorgetrokken rollaag en een geprofileerde lijst. In de geveltop staat een deel van een omlijsting voorzien, octogonaal zoldervenster met roedenverdeling. De windveren krijgen op de nok een decoratieve bekroning in de vorm van een zon.
De linker zijgevel is deel hoger opgaand onder een plat dak, met op de begane grond onder meer een driedelig venster en een deur met zijlicht. De verdieping bevat een grote, samengestelde vensterpartij en een kleiner venster er links van. In het lagere linker geveldeel staan diverse vensters.
De achterste kopgevel en de rechter zijgevel zijn door de begroeiing vrijwel aan het zicht onttrokken. Uit het rechter dakschild steken een hoge schoorsteen en twee dakkapellen.
Aan de zijde van de 's Gravelandseweg staan ijzeren toegangshekken tussen gemetselde hekpijlers.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het huis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaparken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0236