Landhuis Villa


LocatieBeethovenlaan 23
TypeLandhuis Villa
Onderdeel van
Bouwperiode1912 - 1912
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1912, voor C.A. Oijens gebouwd landhuis met de naam 'HET VIERSPAN'. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van de architect B.H. Bakker, in een voor de bouwtijd karakteristieke, zakelijke Overgangsstijl met uit het Classicisme overgenomen elementen. Het huis staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met pannen gedekt, uitkragend schilddak met zeeg en een viertal hoge schoorstenen met uitgemetselde beƫindiging. De gevels zijn voorzien van een met rollaag afgedekt trasraam, onder strekken staande, recht gesloten gevelopeningen met hardstenen lekdorpels en glas-in-lood in de bovenlichten.
De op de straat gerichte voorgevel (oostzijde) heeft een risalerende rechter gevelpartij met op de begane grond een breed venster met luiken voor de onderramen en op de verdieping twee smallere vensters, waarvan de onderramen eveneens met luiken zijn behangen.
Tegen de terugstaande linker gevelpartij staat een porticus met zes Dorische zuilen, waarop een entablement met een uitkragende, op klossen rustende kroonlijst ligt. De zuilen staan op gemetselde muurtjes met hardstenen dekplaten, die een terras omsluiten. Op het terras komen een stel openslaande deuren, met luiken en glas-in-lood in de bovenlichten, uit. De zuilen dragen een balkon met een houten balustrade met gecanneleerde balusters, dat een veranda overdekt. Op het balkon komt eveneens een stel onder bovenlicht staande deuren met luiken uit. In het dakschild hierboven staan een hoge schoorsteen en een rechthoekige dakkapel met geprofileerde, uitkragende dakrand.
Rechts van de voorgevel bevindt zich een eveneens op de straat gerichte, smalle ingangstravee met een deur onder een op een hoekzuil rustende houten luifel met licht getoogd bovenlicht. Daarboven een natuurstenen gevelplaat met 'HET VIERSPAN' en een verdiepingsvenster.
De op het noorden gerichte gevelpartijen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg.
Rechts tegen de slecht zichtbare zuidgevel staat een rechthoekige erker met een houten balustrade als die op het balkon van de voorgevel. Op het plat van de serre komen twee stel openslaande deuren uit. In het dakschild hierboven staan twee rechthoekige dakkapellen met geprofileerde, uitkragende lijsten rondom het platte dak.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0080