Landhuis


LocatieBeethovenlaan 27
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1905, voor M. Noordewier gebouwd landhuis met de naam 'NIEUW DEURNE'. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van de architect J.W Hanrath, in een voor de bouwtijd en de architect karakteristieke zakelijke Overgangsstijl. Het huis staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Door begroeiing rondom het huis is alleen de voorgevel goed zichtbaar vanaf de openbare weg.
Het huis is opgetrokken in schone baksteen en staat met één en twee bouwlagen onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt schilddak met laag afhangende dakschilden boven de zijgevels. De gevels zijn voorzien van een trasraam met rollaag en recht gesloten gevelopeningen onder strekken. De vensters bevatten glas-in-loodramen en zijn behangen met luiken.
De symmetrische voorgevel heeft in het midden een onder een houten luifel en consoles staande paneeldeur met getraliede zijlichten. Daarboven bevindt zich een met luiken behangen en uit drie glas-in-loodramen samengestelde vensterpartij. Aan weerszijden is met decoratieve muurankers het bouwjaar 'ANNO 1905' aangegeven en boven het venster bevindt zich een gevelplaat met de naam van het huis. Aan weerszijden van de ingangstravee staat per bouwlaag een met luiken behangen venster met glas-in-lood, gelijk het venster boven de entree. Uit het voorste dakschild steken een slanke schoorsteen en een dakkapel met een gebogen fronton met profiellijst en drie glas-in-loodramen. De wangen van de dakkapel zijn bekleed met schubben van terracotta. Geheel rechts staat een platte aanbouw met deur tegen het huis.
De rechter zijgevel is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. In het dakschild erboven staat een grote schoorsteen.
Ook de linker zijgevel staat vanwege de begroeiing uit het zicht. Uit het boven deze gevel liggende dakschild steken twee dakkapellen, die de smallere versies zijn van dakkapel boven de voorgevel.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een architect van naam.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0082