Tuinmanswoning


Locatie's-Gravelandseweg 192
TypeTuinmanswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1922 - 1922
Opdrachtgever
ArchitectHaan, J.K. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1922, in opdracht van jonkheer prof. dr. J. Six gebouwd landhuisje, dat bekend staat als 'DE HUT'. Het pand is gebouwd, naar een ontwerp van de timmerman J.K. de Haan uit 's Graveland, in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante expressionistische bouwstijl.
Het huis maakt deel uit van een reeks in de decennia rond de eeuwwisseling gebouwde villa's en landhuizen aan de 's Gravelandseweg. Die vormen een belangrijk ensemble op de grens van de villaparken Diergaardepark en Nimrodpark. Het huis vormt de beƫindiging, of begin, van de villabebouwing aan de noordkant van de 's Gravelandseweg.

Omschrijving
Het huisje staat met een vierkante onderste en een octogonale tweede bouwlaag onder een uitkragende, met riet gedekte, octogonale kap. De kap wordt bekroond door een eveneens octogonale schoorsteen, met uitgemetselde hoeken en een vonkvanger. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in schone baksteen en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen.
De hoekpartijen van de eerste bouwlaag zijn eveneens afgedekt met een rieten dak. De hoeken worden geaccentueerd door uitgemetselde bakstenen.
De naar het oosten gerichte gevel bevat links op de begane grond een luik, in het midden staat een ingangspartij met twee deuren onder een gezamenlijke strek en rechts een eveneens onder strek staand venster met een luik. De gevelpartij boven de entree is blind. Alle overhoekse gevelpartijen zijn voorzien van een venster met luiken aan de samengestelde ramen. De op de straat gerichte zuidzijde bevat in het midden een dubbele inrijdeur onder strek. De overige gevels zijn voorzien van een of meerdere gevelopeningen.

Waardering
Het landhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huis heeft cultuurhistorische waarde, als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de gegoede middenstand en de beter gesitueerden.
Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd en de bouwstijl kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het huis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaparken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0054