Villa


LocatieSweelincklaan 9
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1913 - 1913
Opdrachtgever
ArchitectMouw, M.J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1913, naar een ontwerp van de architect M.J. Mouw gebouwde villa met de naam `HOOGWOLDE'. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan het Neo-Klassicisme verwante bouwstijl, die ook bekend is als de Um 1800 stijl. De villa is gesitueerd op een hoek van de Sweelincklaan met de Beethovenlaan en staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met pannen gedekt, afgeknot mansardedak met geprofileerde gootlijsten boven gesneden klossen. De gevels zijn voorzien van een met rollaag afgedekt trasraam van klinkers, recht gesloten gevelopeningen met hardstenen lekdorpels, natuurstenen hoeksteentjes en een kroonlijst.
De op de straat gerichte voorgevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden een entreepartij, die wordt geaccentueerd door een gebogen porticus. Deze bestaat uit zes zuilen die een entablement met uitkragende kroonlijst dragen. In de architraaf is de naam `HOOGWOLDE' aangebracht. De terugstaande, getoogde deur is beslagen en staat onder een bovenlicht (snijraam) met een stralende zon. Het entablement draagt een gemetselde balustrade voor een ondiepe, onder een latei met kraagstukken staande loggia met openslaande deuren met bovenlicht en een venster aan weerszijden. Aan weerszijden van de intreepartij staat een gebogen erker onder een entablement met een op gesneden klampen rustende kroonlijst en aan weerszijden van de loggia bevindt zich een venster met kruisraam. In het voorste dakschild staan drie houten dakkapellen met schilddak.
Rechts tegen de deels zichtbare linker zijgevel staat een grote serre met afgesnoten hoeken, openslaande deuren, halfzuilen aan de hoeken en een entablement. Op de rand van het platte serredak staat een houten balustrade en er komen openslaande deuren met bovenlicht op uit. Links van de serre staan ook nog twee stelopenslaande deuren. Uit het dakschild hierboven steken twee rechthoekige dakkapellen met profiellijst aan het platte dak en een schoorsteen met uitgemetselde kop en regenkap.
De rechter zijde van de villa bevat op de begane grond drie, onder bovenlicht staande glasdeuren met getoogd deurlicht, die uitkomen op een terras. In de drie verdiepingsvensters staat een kruisraam.
Aan de achterzijde links staat een op een terras uitkomende deur tussen getraliede vensters met daarboven een breed balkon. Hierop komen twee stel openslaande deuren met bovenlicht uit, waarvan de rechter tevens zijn voorzien van zijlichten. Geheel rechts in de gevel bevindt zich een inpandige veranda (loggia) onder een brede gevelopening met een liggende ellipsboog met sluit- en aanzetstenen.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0561