Villa


LocatieHoflaan 14a-16
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1938 - 1938
Opdrachtgever
ArchitectVliet, A. van
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1938, naar een ontwerp van het Larense architectenbureau A. van Vliet gebouwde landhuis met aangebouwde garage. Het riante landhuis is gebouwd in opdracht van G. ter Kuile en wordt gekenmerkt door een bijzondere Interbellumstijl, waarin de nadruk ligt op de monumentale kap. Het huis staat in het villapark Nimrodpark., een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het via een oprit bereikbare landhuis is opgetrokken in wit geschilderde baksteen en staat met één en twee bouwlagen onder een met daktegeltjes gedekte, samengestelde kap met een schilddak voor het hoofdvolume. De gevels zijn voorzien van een grijze plint en vlechtingen aan de schuine zijden van de gevels en bevatten recht gesloten en rondboogvormige gevelopeningen met glas-in-loodramen.
Het op de straat georiënteerde vooraanzicht van het huis is asymmetrisch en samengesteld uit een aantal verspringende en in hoogte verschillende gevelpartijen. Het rechter geveldeel bevat op de begane grond een serie van vier rondboogvensters en op een verdieping een brede vensterpartij met vier ramen. Dwars hierop staat een op een zware hoekkorbeel rustende overstek, waaronder een beslagen, uit een boven- en een onderdeur samengestelde rondboogdeur staat. De brede gevelpartij links van het overstek is op de begane grond voorzien van drie rondboogvenster een laag, met luiken behangen venster en een hier boven staand, hoog en rondboogvormig traplicht, waarboven de dakrand een lichte welving maakt. Links hiervan, ter plaatse van een knik in de gevel, staat een hoge schoorsteen die een sterk verticaal contrast geeft aan de gevel en is voorzien van een luidklok. De hier rechts van staande gevelpartij is beschoten met gepotdekselde planken op de verdieping. Het linker deel van de gevel is voorzien van een rondboogportiek met een eveneens rondboogvormige deur.
Hier dwars op staat een garage onder zadeldak. Deze bevat aan de voorzijde een stel openslaande inrijdeuren in de vorm van een liggende ellipsboog, uitkragende dakaanzetten en een rond zolderlicht.
De linker zijde van de villa is niet goed zichtbaar.
Het lage linker deel van de rechter zijde van de villa staat onder een ver afhangend dakschild (lessenaardak) en bevat een met luiken behangen venster. Dit geveldeel wordt van het terugstaande deel van de gevel gescheiden door een zware, hoge schoorsteen die net als de andere schoorsteen een verticaal contrast vormt. De gevelrand is sterk gewelfd boven een getoogd venster tussen geveldelen die zijn beschoten met gepotdekselde planken. Een tuinmuur hier rechts van verbindt het huis met een rond tuinhuisje met een met riet gedekt kegeldak.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de hoge kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Nimrodpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0270