Landhuis


LocatiePalestrinalaan 11
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1908 - 1908
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1908 naar ontwerp van architect J. W. Hanrath gebouwd landhuis. Het landhuis 'KANNESHEUVEL' is gebouwd in opdracht van J.A. van Laer, in een voor de bouwtijd en het oeuvre van de architect karakteristieke, zakelijke Overgangsstijl. Het huis verrees op de plaats van een in 1854 gebouwde villa, die eveneens 'KANNESHEUVEL' heette. Het landhuis is gesitueerd in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het noordwestelijk villagebied.

Omschrijving
Het vanaf de openbare weg beperkt zichtbare landhuis is opgetrokken in schone baksteen met natuursteen en staat met twee bouwlagen onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt, uitkragend en op gesneden klossen rustend schilddak met zeeg, rechthoekige dakkapellen met geprofileerde daklijsten en glas-in-loodramen en een vijftal hoge schoorstenen. De gevels zijn voorzien van een trasraam van klinkers en recht gesloten, onder rollagen en hanekammen met sluit- en aanzetstenen van natuursteen staande vensters met hardstenen lekdorpels en bovenramen met glas-in-lood.
De symmetrische, op de straat gerichte gevel (zuid-westzijde) bestaat uit een brede middenpartij met entree en zijrisaliten. De centraal in de middenpartij staande voordeur staat in een rondboogportiek met natuurstenen omlijsting met gecanneleerde kraagstukken, waarop een boog met profiellijst rust. De deur is voorzien van zijlichten met decoratief traliewerk en een rondboogbovenlicht achter een lantaarn. Aan weerszijden van het portiek staat een klein venster onderrollaag en gevelstenen met de naam van het huis. Op de verdieping staat in het midden een venster met kruisraam met aan weerszijden een smal venster, alle ingevuld met glas-in-lood. Uit het dakschild hierboven steken twee schoorstenen en drie dakkapellen, die qua breedte corresponderen met de vensters in de middenpartij van de verdieping. De onder schilddakvormige steekkappen staande zijrisalieten zijn voorzien van een over de gehele hoogte van de gevel doorgetrokken erkers met schuine zijden en brede, twaalfruits vensterpartijen onder rollaag. De erkers op de begane grond zijn bovendien behangen met luiken voor de onderramen.
Tegen de rechter zijgevel staat een brede, rechthoekige serre met gemetselde onderbouw, een tiental halfzuilen op hardstenen basis, een entablement met uitkragende kroonlijst en een plat dak. Rechts van de serre is nog één venster onder hanekam en op verdieping zijn nog twee vensters zichtbaar vanaf de openbare weg. In het hierboven liggende dakschild staan twee dakkapellen.
Tegen de gehele breedte van de linker zijgevel staat eveneens een rechthoekige serre met halfzuilen op hardstenen basis, een entablement met uitkragende kroonlijst en een plat dak. De boven de serre staande gevelpartij bevat drie stel op het dak van de serre uitkomende openslaande, getoogde deuren met glas-in-lood, die staan onder hanekammen.In het dakschild hierboven staan drie dakkapellen.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het landhuis heeft situationele en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering bij een wegsplitsing, op een natuurlijke sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Kannersheuvelpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0471