Landhuis


LocatieBeethovenlaan 33
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1912 - 1912
Opdrachtgever
ArchitectEpen, J.C. van
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1911-1912, voor L.C. van der Meulen gebouwd landhuis met de naam 'SIRAND'. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van de architect J.C. van Epen, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl met naar het Neo-Classicisme verwijzende onderdelen. Wijzigingen aan het huis uit 1930 en 1932 zijn eveneens ontworpen door Van Epen. Het huis is gesitueerd bij een kruising van de Beethovenlaan met de Sweelincklaan en staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het vanaf de openbare weg slechts beperkt zichtbare huis is opgetrokken in schone baksteen. Het landhuis staat met twee bouwlagen onder een met pannen gedekt schilddak en hier dwars op staande zadeldaken met uitkragende daklijsten op gesneden klossen. De hoge schoorstenen hebben uitgemetselde koppen. De gevels zijn voorzien van gevelopeningen van verschillende formaat en vorm. Die zijn voorzien van gemetselde lekdorpels en voor een belangrijk deel zijn behangen met persiennes.
De schuin op de Beethovenlaan staande gevel bestaat uit een breed linker en een smaller, risalerend rechter gedeelte, beide onder zadeldak. De risaliet bevat op de begane grond een met persiennes behangen venster, twee smalle lichten er rechts van. De verdieping bevat eveneens een venster met persiennes. Boven de uitkragende kroonlijst, in het timpaan van het driehoekige fronton staat een rond venster (oeil de boeuf). Rechts tegen de linker gevelpartij bevindt zich het onder een uitkragend plat dak staande ingangsportaal. Rechts van de deur staat, een met luiken behangen, getralied venster. Boven het portaal staat een eveneens van traliewerk voorzien traplicht met glas-in-lood, alsmede een klein liggend venster met glas-in-lood. Aan de twee kleine vensters met kruisraam links ervan hangt één persienne. Het driehoekige fronton met gemetseld timpaan bevat ook hier een rond oeil de boeuf.
De linker zijgevel bevat onder meer een over twee bouwlagen doorgetrokken erker met afgesnoten hoeken met daarboven een dakkapel met gebogen fronton.
De op de Sweelincklaan georiënteerde westzijde van het huis bestaat eveneens uit een risalerend gedeelte en een brede gevelpartij, beide onder zadeldak. De risaliet bevat per bouwlaag één venster met persiennes. De brede rechter gevelpartij staat aan een terras en is op de begane grond voorzien van brede, met persiennes behangen gevelopeningen met deuren. De deuren hebben getoogde deurlichten en met glas-in-lood ingevulde bovenlichten. De verdieping is rechts voorzien van een met persiennes behangen venster en links van een rondboogloggia met decoratieve steensverbanden in de borstwering. In een gevelsteen staat de naam `SIRANDA'. De geveltoppen (frontons) met oeil de boeuf zijn te vergelijken met die aan de ander kant van het huis.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een architect van naam.
Het landhuis heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0085