Garage


LocatieBoslaan 4
TypeGarage
Onderdeel van
Bouwperiode1912 - 1912
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1912 gebouwde garage voor automobielen. De ontwerper van de garage was waarschijnlijk de architect C. de Groot, die in hetzelfde jaar een uitbreiding verzorgde aan de villa `Rozenburg' aan de Regentesselaan 19, waarbij de garage hoorde. De garage is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, vanuit de functie gedachte bouwtrant. De garage staat in het villapark Nimrodpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond, in gepleisterde baksteen opgetrokken autogarage staat met één bouwlaag onder een met tuiles du nord gedekt schilddak. De gevels zijn voorzien van een geschilderd trasraam van oorspronkelijk schone baksteen, afgedekt met een rollaag.
De op de straat gerichte, symmetrische voorgevel bevat twee stel openslaande garagedeuren paneel-/glasdeuren met een roedenverdeling in de deurlichten. In het dakschild hierboven staat een rechthoekige dakkapel met uitkragend plat dak een ramen met roedenverdeling.
De linker zijgevel bevat twee getoogde venster met stalen ramen met roedenverdeling. Het linker deel van de gevel loopt schuin af. Het geveldeel maakt deel van een uitbouw aan de achtergevel en bevat een recht gesloten venster. De vensters zijn alle voorzien van gemetselde lekdorpels. Uit het dakschild hierboven steekt een dakkapel die is te vergelijken met de dakkapel boven de voorgevel.
De rechter zijgevel bevat drie getoogde vensters met roedenverdeling in de stalen ramen.
De luifel aan de voorzijde van de garage is eveneens als het pompeilandje met straatlantaarn waarschijnlijk van latere datum.

Waardering
De garage is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De garage heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van garages bij de woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De garage is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De garage heeft ensemblewaarde vanwege de historische samenhang met de villa `Rozenburg', vanwege de samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De garage is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0146