Villa


LocatieMozartlaan 35
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectNegrijn, Joh.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het landhuis is één van twee tegelijkertijd, spiegelbeeldig oorspronkelijk vrijwel identiek aan elkaar zijnde landhuizen met aangebouwde bergplaats en garage. De landhuizen zijn gebouwd in 1928, naar een ontwerp van de Bussumse architect Joh. Negrijn. Nr. 35 is het linker van de twee en is gebouwd als Plan A. Het op de grens van de villaparken Kannesheuvelpark en Nimrodpark staande landhuis wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl, waarin het accent ligt op de monumentale kap.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in schone, gele baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met gesmoorde pannen gedekt, uitkragend schilddak met kleine rechthoekige dakkapellen en een korte schoorsteen op de nok. De gevels zijn voorzien van een met een rollaag afgedekt trasraam en voornamelijk recht gesloten gevelopeningen. Ze worden verlevendigd met accenten van rode baksteen.
De op de straat gerichte gevel heeft een symmetrische indeling, met in het midden een erker met schuine zijden en glad-in-lood in de bovenramen. Aan weerszijden van de erker bevindt zich een gemetselde, vanuit het trasraam doorgetrokken bloembak. De hoeken op de begane grond zijn ingevuld met een om de hoek gaand venster met roedenverdeling en een overstek boven de zijkanten. Deze maken deel uit van ondiepe dakschilden, die de gevel flankeren op de verdieping. De verdieping bestaat verder uit een gemetselde, vanuit de erker opgetrokken balkonbalustrade. Op het balkon komt een stel openslaande deuren met roedenverdeling uit. De deuren staan in een licht terug gemetselde middentravee. Aan weerszijden hiervan staat een zeshoekig venster met glas-in-lood en roedenverdeling in de gevel.
Tegen de linker zijgevel bevindt een onder een overstek liggend terras. De serre links ervan bevat een om de hoeken lopende vensterpartij met roedenverdeling in de ramen. Links hiervan is in beide bouwlagen een venster in de gevel opgenomen.
De rechter zijgevel bevat op de begane grond een overluifelde entree met links ervan een venster met roedenverdeling. Op de verdieping bevinden zich een breed vensterpartij (links) boven een houten lijst, en een samengesteld traplicht (rechts), dat evenals het venster is voorzien van een roedenverdeling.
Rechts van de entree is de gevel verbonden met een dwars op het hoofdvolume staande, lage uitbouw met garage onder schilddak. Links in de op de straat gerichte gevel bevindt zich een deur met kleine, hoog staande zijlichten. De rechts in de gevel staande inrijdeuren van de garage zijn gewijzigd.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met het buurpand (37) en de overige nabij staande bebouwing, en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0412