Landhuis Dubbel


LocatieBeethovenlaan 41-43
TypeLandhuis Dubbel
Onderdeel vanBeethovenlaan 41-43
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectCuypers, P.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1928 gebouwd landhuis met aangebouwde garages en de naam 'BOLLEHOEK'. Het huis is gebouwd in opdracht van J.R. Schülein, waarschijnlijk naar een ontwerp van de Amsterdamse architect P. Cuypers, in een voor de bouwtijd ongewone, sterk aan het Neo-Classicisme verwante bouwstijl. Het oorspronkelijke ontwerp voor de tuin was van de tuinarchitect D. Tersteeg. Het landhuis staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is opgetrokken in schone baksteen een staat met twee bouwlagen onder met verbeterde Hollandse (holle) pannen gedekte schilddaken met uitkragende, geprofileerde daklijsten op klossen en gemetselde schoorstenen. De gevels zijn voorzien van recht gesloten, onder strek (begane grond) en rollaag staande gevelopeningen en een houten kroonlijst.. De vensters zijn behangen met persiennes.
De schuin op de Beethovenlaan gerichte voorgevel heeft een onder een zadeldakvormige steekkap staande middenrisaliet, waarin de entree is opgenomen. De entree bestaat uit een in natuursteen opgetrokken ingangspartij met terugstaande, overluifelde deur met bovenlicht en geprofileerde omlijsting. Boven de deur staan twee smalle, eveneens in natuursteen gevatte vensters. Aan weerszijden van de middenpartij staat per bouwlaag een smal venster. Boven de kroonlijst staat een driehoekig fronton met halfrond licht met radiale roedenverdeling in het terugstaande timpaan.
De twee-assige gevelpartijen aan weerszijden van de risaliet bevatten per bouwlaag twee, met persiennes behangen vensters. In het dakschild boven de voorgevel staan twee rechthoekige dakkapellen met plat dak. Het hoofdvolume van het landhuis is ter rechter zijde door middel van een gebogen tussenlid verbonden met een dubbele garage uit de bouwtijd van het huis. De onder een schilddak staande garage heeft een op de straat gerichte kopgevel. De garage heeft twee openslaande, recht gesloten inrijdeuren, een kroonlijst onder de op klossen rustende, uitkragende daklijst. Uit het dakschild hierboven steekt een rechthoekige dakkapel met plat dak en twee kruisramen.
De vanaf de openbare weg beperkt zichtbare zijgevel bevat twee, met persiennes behangen gevelopeningen per bouwlaag in het rechter deel van de gevel. Het risalerende linker geveldeel is per bouwlaag voorzien van één gevelopening, waarvan het zichtbare verdiepingsvenster eveneens persiennes draagt. Uit de dakschilden boven de linker dakschilden staan twee rechthoekige dakkapellen met plat dak.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd afwijkende hoofdvorm en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0087