Villa


LocatieBeethovenlaan 28
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1921 - 1921
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het, in 1921, landhuis is gebouwd naar een ontwerp van de architect J.W Hanrath, in een voor de bouwtijd karakteristieke, landelijke bouwstijl. Het huis is gesitueerd op een hoek met de Rossinilaan en staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het landhuis is samengesteld uit twee met elkaar verbonden delen met één bouwlaag onder met Hollandse pannen gedekte zadeldaken met knik (zeeg) aan de onderkant van de dakschilden. De gevels zijn opgetrokken in schone en beschoten baksteen boven een met een rollaag afgedekt trasraam en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling en glas-in-lood.
De op het westen en de Beethovenlaan gerichte, symmetrische gevel van het hoofdvolume bevat een onder een rollaag staande deur met roedenverdeling in de deurlichten en aan weerszijden een met luiken behangen venster met glas-in-lood in de driedelige ramen. In het dakschild hierboven staat een dakkapel met lessenaardak, met ramen met gepotdekselde houten penanten en een roedenverdeling in een ruitpatroon. De op de nok staande schoorsteen is verlevendigd met uitgemetselde randen.
De vanaf de straat beperkt zichtbare rechter kopgevel is een puntgevel met onder meer vlechtingen in de geveltop, waarin ramen met een roedenverdeling in ruitpatroon. De punt van de geveltop is beschoten met gepotdekselde planken.
De linker kopgevel van het hoofdvolume bevat de hoofdentree. Deze bestaat uit een deur onder een platte, aan stangen hangende luifel en een driedelig bovenlicht. Links ervan staat twee kleine vensters met een roedenverdeling in ruitpatroon. Boven de deur bevindt zich een loggia met een deur tussen boven- en zijlichten, die zijn ingevuld met glas-in-lood. Rechts van de loggia staat een venster en in de beschoten geveltop is een venster met tweedelig raam opgenomen. Ook hier is een roedenverdeling met een ruitpatroon toegepast.
Tegen de gevel aan de kant van de Rossinilaan staat een onder een geknikt zadeldak staande, lage uitbouw met onder meer een geveltop met vlechtingen en een beschoten punt. Het dakschild van het hoofdvolume is hier voorzien van een dakkapel, die is te vergelijken met die aan de westgevel.
De bovenste delen en de geveltoppen van iets lagere, tweede volume zijn bekleed met een gepotdekseld beschot. De twee grote gevelopeningen aan de westzijde zijn ingevuld met deuren en ramen van staal en glas met een roedenverdeling. De oostgevel bevat een recht gesloten inrijdeur en een venster met een ruitpatroon in de roeden.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0083