Landhuis


LocatieRossinilaan 56
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1915 - 1915
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het in 1915 gebouwd landhuis met de naam 'ANDANTE' is ontworpen door de architect J.W. Hanrath. Het landhuis is gebouwd in opdracht van mevrouw C.M. ten Cate, in een voor de bouwtijd en het oeuvre van de architect karakteristieke, zakelijke bouwstijl. In 1930 onderging het pand een verbouwing. Het huis is gesitueerd op een hoek van de Rossinilaan met de Doodweg en staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Vanwege de omringende begroeiing is het huis beperkt zichtbaar vanaf de openbare weg.
Het landhuis is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een L-vormige plattegrond. Het hoofdvolume van het huis staat met twee bouwlagen onder met Hollandse (holle) pannen gedekte, uitkragend schilddak met zeeg, dakkapellen met gemetselde wangen en platte en gewelfde daken, alsmede schoorstenen met vonkvangers op de nokhoeken. De gevels worden verlevendigd door decoratieve metselverbanden en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen onder rollagen en hanekammen. De bovenramen zijn voorzien van glas-in-lood. Een groot deel van de vensters is behangen met persiennes.
De westzijde van het huis heeft een risalerende rechter gevelpartij in de vorm van een grote erker met schuine zijden, die op de begane grond is voorzien van een venster in alle zijden en op de verdieping van een kleiner venster in het midden. De gevelpartij hier links van bevat een venster per bouwlaag.
De symmetrische zuidgevel wordt gekenmerkt door een brede middenpartij met openslaande deuren naar een terras. Aan weerszijden bevindt zich een over de gehele hoogte van de gevel doorgetrokken erker met schuine zijden. Uit het dakschild hierboven steken drie dakkapellen.
Tegen de vleugel aan de noordzijde van het huis staat een volume met twee bouwlagen en een plat dak. De overluifelde deur hierin staat boven een gemetselde trap. Het venster aan weerszijden hiervan is behangen met een luik. Het terugstaande rechter deel van de noordzijde bevat de hoofdentree. Deze bestaat uit een boven een trap met zijmuurtjes staande deur met zijlichten, een op consoles rustende luifel en een korfboogvormig bovenlicht met radiale roedenverdeling en glas-in-lood.
De oostzijde van het landhuis is nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0517