Landhuis


LocatieBachlaan 20
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectGreiner, D.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1929, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect Dick Greiner. Het landhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische Interbellumstijl, die verwant is aan de Amsterdamse School. Het huis is gesitueerd aan de noordelijke grens van het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is vanwege de begroeiing rondom slecht zichtbaar vanaf de straat. Het landhuis is samengesteld uit meerdere, schuin ten opzichte van elkaar staande, in elkaar grijpende volumes. Het staat voornamelijk met twee bouwlagen onder een samengesteld, met pannen gedekt schilddak met zeeg en uitkragende dakdelen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en hout en bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen. Enkele gevelpartijen zijn opgebouwd in decoratieve metselverbanden.
De asymmetrische voorgevel heeft een schuin op de rest van de gevel staand rechter deel met onder meer dominerende schoorsteen, die deels is uitgemetseld vanuit de gevel, zich verjongt boven de dakvoet en is voorzien van een gewelfde basis en een kop met uitgemetselde banden. Het lagere linker deel van het huis bevat de garages.
Het perceel heeft een oprit met twee toegangen, waaraan gemetselde, met lantaarns bekroonde hekpijlers met houten hekken staan.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd en de bouwstijl kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0065