Timmermanswoning


LocatieWitte Kruislaan 45
TypeTimmermanswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1902 - 1902
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het houten woonhuis is gebouwd in 1902 als timmermanswoning, naar een ontwerp van architect E. Verschuijl. De dienstwoning behoorde tot de buitenplaats 'Theobroma', waarvan ook nog een deel van de tuinaanleg resteert. De woning is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, landelijke Overgangsstijl met pseudo-vakwerkelementen. De voormalige timmermanswoning is gesitueerd aan een kruising en staat aan de noordelijke rand van het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied. In 2006 is het woonhuis uitgebreid met een aanbouw aan de rechter zijgevel.

Omschrijving
De uit een smal en een breder volume samengestelde woning is opgetrokken in hout, vanuit een L-vormige plattegrond en staat met één en anderhalve bouwlaag onder uitkragende, met tuiles du nord gedekte zadeldaken met wolfsenden met geprofileerde windveren aan de dwarskappen. De houten gevels staan boven een plint van gepleisterde baksteen en worden geleed door als vakwerkdelen fungerende regels (liggers) en stijlen. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen. Een groot deel van de vensters is voorzien van een roedenverdeling in de bovenramen. Een deel van de vensters is tevens behangen met luiken.
Het rechter deel van de op de straat gerichte oostgevel staat onder een overstek dat rust op houten kolommen met decoratieve details en consoles, waarop houten lateien liggen. Tussen de twee kolommen bij de rechter hoek is een houten balustrade aangebracht. De gevelpartij onder het overstek bevat links een deur met boven- en zijlichten met roedenverdeling. Rechts hiervan bevindt zich een stel openslaande terrasdeuren met bovenlicht, eveneens met roedenverdeling. Het linker deel van de oostgevel maakt deel uit van een smalle dwarsvleugel, met in beide bouwlagen een met luiken behangen venster. Het venster op de zolderverdieping staat onder een dwarskap met wolfsend.
Het vanaf de openbare weg zichtbare linker deel van de noordzijde van de woning is een eenvoudige puntgevel. De punt van de gevel is bekroond met een tuit en wordt ondersteund door een gesneden schoor.
In het rechter deel van de lange zuidgevel staat een stel openslaande deuren onder een bovenlicht met roedenverdeling. De twee vensters links daarvan hebben in de bovenramen ook een roedenverdeling. Een kleiner venster in de lage tweede bouwlaag staat onder een dwarskap met wolfsend. De gevelopeningen op de begane grond staan onder een ligger die boven de deuren en vensters is verlevendigd met decoratieve details.
De smalle westelijke kopgevel bevat op de begane grond een venster als die in de zuidgevel. Het zoldervenster staat ook hier onder een wolfseind.
In 2006 is aan de rechter zijgevel een aanbouw gerealiseerd van een kelder en één bouwlaag onder zadeldak, met het woonhuis verbonden door middel van een, overwegend glazen, verbindingslid.

Waardering
De voormalige timmermanswoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De voormalige timmermanswoning heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van dienstwoningen, behorende bij de woonhuizen voor de beter gesitueerden, vanwege de samenhang met de voormalige buitenplaats 'Theobroma', waarvan een deel van de aangelegde tuin resteert.
De voormalige timmermanswoning is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de karakteristieke hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De timmermanswoning heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Trompenberg in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De timmermanswoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0664