Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieComplex Cameliastraat, Fuchsiastraat, Lupinestraat, Neuweg en Irisstraat
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel van4e complex van de Arbeiders Bouwvereniging
Bouwperiode1924 - 1924
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing

Inleiding
De panden van het 4e complex van de Arbeiders Bouwvereniging Hilversum zijn gebouwd in 1923-1924. De stedenbouwkundige opzet van het complex en de 54 woningen en een kantoorpand zijn ontworpen door de architect E. Verschuijl. Het complex sluit aan op het 3e complex van de Arbeiders Bouwvereniging en enkele complexen van het Gemeentelijk Woningbedrijf en de Woningstichting Patrimonium. De woningen zijn gebouwd in een sobere, voor de bouwtijd gangbare trant, die aansluit op de kenmerken van de overige in het interbellum gebouwde woningbouwcomplexen van de Arbeiders Bouwvereniging, de Woningstichting Patrimonium en het Gemeentelijke Woningbedrijf in dit deel van Hilversum.

Omschrijving
De op een onregelmatig gevormd terrein gebouwd woningbouwcomplex bestaat uit een aantal blokken woningen van variabele lengte en een op het tussen de blokken gelegen achterterrein staand kantoorgebouw. Een dubbele woning aan de Neuweg staat ver verwijderd van de overige onderdelen van het complex en heeft er dan ook vrijwel geen stedenbouwkundige samenhang mee. De blokken staan met voornamelijk één bouwlaag onder met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekte gebroken zadeldaken en mansardedaken met schoorstenen op de nokken en rechthoekige dakkapellen.Uit een aantal daken steken zadeldakvormige steekkappen. De blokken zijn voorzien van verspringende gevelpartijen en hebben eveneens ten opzichte van elkaar verspringende rooilijnen, waardoor een levendig straatbeeld is ontstaan. Waar de tegenover elkaar staande blokken van het 3e (noordoostzijde van de Irisstraat) en het 4e complex (zuidwestzijde van de Iristraat) van de Arbeiders Bouwvereniging zijn teruggerooid is een klein plein ontstaan, dat is verfraaid met kastanjebomen. De blokken zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten, onder rollagen staande gevelopeningen, waarvan de deuren zijn voorzien van bovenlichten. Op een binnenterrein achter de woningen aan de Irisstraat staat een als kantoor gebouwd pand (Irisstraat 116a) met een zadeldak op het hoofdvolume en een polygonaal tentdak op een risalerend bouwdeel.

Waardering
Het 4e complex van de Arbeiders Bouwvereniging Hilversum is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de woningbouw voor de volkshuisvesting in het Interbellum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de nauwe relatie met het naburige 3e complex van de Arbeiders Bouwvereniging en de nabij gelegen, door Dudok ontworpen woningcomplexen van het Gemeentelijke Woningbedrijf en de Woningstichting Patrimonium.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige opzet en het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH1330